Darbo laikas: I-V 8.00 - 18.00
                     VI   8.00 -16.30
                    VII  nedirbame

RASEINIŲ

MARCELIJAUS MARTINAIČIO

VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Neturiu kitų dokumentų, išskyrus dainas, / Žodyną, Maironio eilėraščius, seną verpstę: / tik tai gali paliudyti mano teisę į žemę.

Marcelijus Martinaitis

Tėvynė Algirdo Verbos kūryboje

Pereiti prie turinio

2018 02 09

 

Lietuvos valstybės šimtmečiui paminėti Nemakščių bibliotekoje vasario 8 d. vyko literatūrinė valanda „Tėvynė Algirdo Verbos kūryboje". A. Verba – vienas nedaugelio lietuvių poetų šią temą atskleidė itin prieštaringai ir tuo patraukė skaitytojo dėmesį.

Savo eilėraščiuose poetas ištardamas ar nutylėdamas Lietuvos vardą įvairiomis formomis temą išplėtoja.

 

Bibliotekininkė Aušra Užmedzkienė įžanginiame žodyje kalbėjo apie A.Verbos gyvenimą ir kūrybą. Poeto talentas tikrai ypatingas. Jo poezija susideda iš daugybės taiklių pastebėjimų, aplinkos detalių, istorinių nuorodų, kurios atskleidžia labai platų, visuminį vidinių išgyvenimų lauką.

 

Jame telpa visa patirtis, visas jausmų spektras. A. Verba mėgo įsižiūrėti į smulkias, eiliniam praeiviui nieko nereiškiančias detales ir iš jų lipdyti eilėraštį, kuris išreikštų apibendrinantį, poetinį, savitą matymą. Visą savo apžvalgos lauką, visa tai apie ką mąstė, kūrė, galima buvo lengvai atpažinti: drama, prieštaros, skauduliai, meilė ir pagarba. Poetas randa žodžius, kurie išreiškia patį aukščiausią neprilygstamumo laipsnį.

 

Tėvynę suvokia, kaip moralinę atsvarą gyvenimo negandoms. A. Verba mums paliko poetinį meilės tėvynei palikimą švarų ir tikrą, galinga jausmų plėtote, nuo skaidraus, išgryninto jausmo iki karčios ironijos ir itin savitą, be jokių kompromisų, su savo sąžine.

 

A. Verbos palikimas yra saugojamas ir puoselėjamas. Sukurtas dokumentinis filmas su artimųjų pasakojimais, vietų, kuriose vaikystę praleido būsimasis poetas.

 

Algirdą artimai pažinojo žmonos sesuo J. Liekienė. Jos atmintyje jis išliko itin brandus kaip poetas ir suaugęs vaikas realiame gyvenime, reikalingas globos ir rūpesčio. Beje, tai atsispindi ir Alfo Pakėno ir Gasparo Aleksos sudarytoje prisiminimų knygoje „Pilkoji Algirdo Verbos žvaigždė".

 

Minėta tema buvo skaitomos poeto eilės, dalijamasi prisiminimais susitikime su skaitytojais. Jo kūryba nemakštiškiams brangi tuo, kad poetas buvo mūsų kraštietis, kūrė brandžią, savitą poeziją, ypatingai pabrėždamas tėvynės temą.

 

Aušra Užmedzkienė,

RMMVB Nemakščių filialo vyresn. bibliotekininkė

Daugiau nuotraukų