Darbo laikas: I-V 8.00 - 18.00
                     VI   8.00 -16.30
                    VII  nedirbame

RASEINIŲ

MARCELIJAUS MARTINAIČIO

VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Už Raseinių, ant Dubysos, / teka saulė, teka, / geltonplaukės puikios visos / šneka ten, oi šneka.

Maironis

Metodinė diena bibliotekoje „Kolega – kolegai“

Pereiti prie turinio

2017 10 09

 

Lietingą ir niūrią rudens dieną Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos Sujainių filiale vyko metodinė diena, kurią organizavo Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos vyr. metodininkė Virginija Miežinienė.

Šios dienos tikslas – gerosios darbo patirties pasidalinimas ir bibliotekininkų kompetencijų stiprinimas bibliotekinės veiklos planavimo, atsiskaitymo bei paraiškų teikimo finansinei paramai gauti klausimais.

 

Vyresn. bibliotekininkė Danelija Laurinavičiūtė šiltai sutiko koleges kultūriniame traukos centre – atsinaujinusioje, jaukioje ir šiltoje bibliotekoje. Kolegė supažindino su bibliotekos veikla, kuri atsispindėjo paruoštame lankstinuke, pasidžiaugė savanoriais, padėjusiais sutvarkyti patalpas po remonto.

 

Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos vyr. metodininkė Virginija Miežinienė pristatė metinio bibliotekos veiklos planavimo, ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašą. Pateikė esminius reikalavimus apie paraiškų teikimo finansinei paramai gauti, organizuojant renginius, tinkamą paruošimą.

 

Metodinės dienos bibliotekoje metu dalyvės aptarė bibliotekos veiklos prioritetus ir uždavinius, šiuolaikinės bibliotekininkystės tendencijas, jų įgyvendinimo bibliotekoje galimybes, pasidalino skaitymo skatinimo idėjomis ir pavyzdžiais, pasisėmė naujos patirties, o kartu paminėjo ir Sujainių bibliotekos 70-čio jubiliejų.

 

Kiekviena išsakyta nauja idėja ar kritiškas pastebėjimas įkvėpė bibliotekininkes diskusijai prie arbatos puodelio. Jos dalinosi gerąja darbo patirtimi ir pasiekimais, kalbėjo apie iškylančias problemas ir trūkumus, planuojant ir organizuojant bibliotekos veiklą, apie bendradarbiavimą su kitomis įstaigomis ir partnerystę, kas lemia bibliotekos svarbą bendruomenėje.

 

Dėkojame Viešosios bibliotekos vyr. metodininkei Virginijai Miežinienei už įdomią, naudingą ir turiningą metodinę dieną Sujainių filiale.

 

Ačiū kolegei už šiltą priėmimą. Atsisveikindamos užrašėme nuoširdžius linkėjimus ant Danelijos paruoštų knygos formato atvirukų, linkėdamos, kad kiekviena darbo diena prasidėtų gera mintimi...

 

Domicelė Enuksonienė

Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos

Katauskių filialo vyresn. bibliotekininkė