Darbo laikas: I-V 8.00 - 18.00
                     VI   8.00 -16.30
                    VII  nedirbame

RASEINIŲ

MARCELIJAUS MARTINAIČIO

VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Neturiu kitų dokumentų, išskyrus dainas, / Žodyną, Maironio eilėraščius, seną verpstę: / tik tai gali paliudyti mano teisę į žemę.

Marcelijus Martinaitis

Septintasis rajono literatų susitikimas Viduklėje

Pereiti prie turinio

2017 10 02

 

Nors poezija vienodai įtaigiai skamba visais metų laikais, pakylėja širdis ir pripildo sielas gerumo, vidukliškiai meninio žodžio mylėtojai laukia poetinio rudens, mat jau eilę metų Viduklės bibliotekoje būtent rudenį literatų klubas „Dubysa" rengia savo tradicinę popietę.

Paskutinį rugsėjo pektadienį vykęs literatų ir skaitytojų pasibuvimas buvo skirtas Pagyvenusių žmonių dienai.

 

Poetinis žodis – eilėraščio posmelis – ypatingai suvirpina širdį tada, kai jį skaito autorius, išjautęs situaciją, suteikęs žodžiui sparnus, išaudęs metaforų raštą. Ko gero pati tinkamiausia tam erdvė – biblioteka, kur visa aplinka – knygų kupinos lentynos – yra pačios tikroviškiausios dekoracijos.

 

Popietę pradėjo ir žodį tarė bibliotekininkė Janina Gečaitė. Ji pasidžiaugė tuo, jog literatai ir skaitytojai čia susirinko jau septintą kartą paskaityti ir pasiklausyti eilių, pabendrauti, o Viduklės kultūros namų meno kolektyvai pasiruošę paįvairinti popietę skambiomis dainomis.

 

Renginį toliau vedė Danguolė Peckuvienė, Raseinių rajono literatų klubo „Dubysa" ilgametė vadovė. Ji pristatė už ilgo ovalaus stalo susėdusius poetus: pirmąsyk popietėje dalyvaujančią Marytę Jocienę, Ireną Bulotienę, Teresę Stankevičienę, Nijolę Kaminskienę, Antaną Miceiką, Janiną Tautkienę, Praną Laurinavičių, Alfonsą Vaičiulį, Bronelę Mėlinienę, Reginą Pleskienę, Juozą Mickevičių, Vytautą Šiaudytį, poetą, bardą ir dailininką Vidmantą Petraitį.

 

Pasveikinusi šįmet jubiliejų švenčiančią poetę Ireną Bulotienę, perdavusi klubo dovanėlę, ponia Danguolė jai pirmai suteikė žodį ir pakvietė paskaityti savo eiles...

 

Skambėjo visų klubo „Dubysa" literatų eilės, visos jos buvo savitos ir įdomios – vienos apie laikmečio aktualijas, Tėvynę, rudenį, kitos atidengė autorių sielų slapčiausias kerteles, dar kitose šmėstelėjo autoironijos, humoro atspalviai.

 

Bibliotekininkė Janina Gečaitė pristatė ir pakvietė keletą savo eilėraščių paskaityti vidukliškę Dalią Šebelskienę, kuri šiemet išleido savo pirmąją eilėraščių knygelę.

 

Poetinio žodžio popietę pagyvino ir papuošė Viduklės kultūros namų moterų ansamblis „Ringė" (vadovė Gerda Lapinskaitė). Dainorėlės atliko Viduklės krašto dainą, kitas dainas E. Mezginaitės, R. Kuršytės, A. Dabulskio žodžiais.

 

Nuoširdžių plojimų susilaukė Kultūros namų meno vadovių Gerdos Lapinskaitės ir Ligitos Matelienės duetas, skambiai padainavęs dainas „Akimirkos šventė" ir „Putinai".

 

Popietėje netrūko šypsenų, geros nuotaikos, jausmų, gėlių ir sveikinimų. Tačiau pati geriausia dovana visiems ir kiekvienam – praskaidrinta kasdienybė, gražūs įspūdžiai, bendravimo džiaugsmas. Pasibaigus poezijos skaitymams ir muzikinei programai, popietės dalyviai ir svečiai buvo pakviesti prie vaišių stalo puodeliui kavos, kur toliau tęsėsi gražus poetų ir skaitytojų bendravimas.

 

Nuoširdus ačiū literatų klubo „Dubysa" vadovei Danguolei Peckuvienei, finansiškai rėmusiai renginį, popietės organizatoriams – Viduklės bibliotekai, Kultūros namams.

 

Iki susitikimo kitų metų rudenį!

 

Angelė Šarkienė,

Viduklės filialo skaitytoja, renginio dalyvė

Daugiau nuotraukų